Класация по области за 24 септември 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-6,00¢

-3,72¢

-35,30¢

-45,017

2 =

Viljandi

0,26¢

0,74¢

-35,30¢

-34,300

3 =

Ida-Viru

1,49¢

1,02¢

-30,33¢

-27,827

4 =

Jõgeva

-0,22¢

0,33¢

-27,93¢

-27,817

5 =

Põlva

-0,80¢

0,05¢

-26,80¢

-27,550

6 =

Lääne-Viru

-1,26¢

-0,53¢

-23,47¢

-25,259

7 =

Pärnu

0,79¢

0,31¢

-24,60¢

-23,497

8 =

Järva

-0,90¢

-1,27¢

-17,48¢

-19,648

9 =

Rapla

2,00¢

0,76¢

-14,15¢

-11,393

10 =

Saare

2,12¢

-0,44¢

-9,45¢

-7,770

11 =
Lääne
0,40¢
-0,38¢
2,55¢
2,572
12 =
Võru
1,92¢
1,79¢
-0,95¢
2,759
13 =
Hiiu
3,70¢
4,20¢
0,00¢
7,900
14 =
Harju
-0,82¢
-0,42¢
9,82¢
8,581
15 =
Tartu
-0,28¢
-0,30¢
42,98¢
42,400

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.