Класация по области за 23 септември 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-6,10¢

-3,72¢

-35,30¢

-45,117

2 =

Viljandi

0,20¢

0,76¢

-35,30¢

-34,340

3 =

Ida-Viru

1,38¢

1,01¢

-30,37¢

-27,981

4 =

Jõgeva

-0,32¢

0,34¢

-27,93¢

-27,907

5 +1

Põlva

-0,90¢

0,08¢

-26,80¢

-27,625

6 -1

Lääne-Viru

-1,35¢

-0,52¢

-23,50¢

-25,362

7 =

Pärnu

0,72¢

0,52¢

-24,60¢

-23,362

8 =

Järva

-0,28¢

-0,82¢

-17,53¢

-18,623

9 =

Rapla

1,90¢

0,77¢

-14,25¢

-11,579

10 =

Saare

2,10¢

-0,44¢

-9,45¢

-7,790

11 =
Lääne
0,33¢
-0,38¢
2,50¢
2,447
12 =
Võru
2,45¢
1,89¢
-0,95¢
3,386
13 =
Hiiu
3,60¢
4,20¢
0,00¢
7,800
14 =
Harju
-0,90¢
-0,46¢
9,78¢
8,426
15 =
Tartu
-0,20¢
-0,17¢
42,95¢
42,578

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.