Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,83 лв. +0,01 3,87 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
Андора 2,75 лв. +0,01 2,73 лв. +0.00
Армения 2,55 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Австрия eu 3,03 лв. +0.00 3,24 лв. -0,01 2,66 лв. +0,02
Беларус 1,32 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,27 лв. +0.00 3,52 лв. +0,01 1,44 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,57 лв. +0.00 2,69 лв. +0,01 1,26 лв. +0.00
България eu 2,71 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00
Хърватия eu 2,87 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Кипър eu 2,77 лв. +0,01 3,05 лв. +0,01
Чехия eu 2,98 лв. -0,01 3,00 лв. -0,01 1,25 лв. +0.00
Дания eu 3,57 лв. +0.00 3,34 лв. +0,01
Естония eu 3,22 лв. +0,03 3,07 лв. +0,01 1,33 лв. +0,01
Финландия eu 3,70 лв. -0,02 3,88 лв. -0,03
Франция eu 3,55 лв. +0,01 3,51 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00
Грузия 2,23 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Германия eu 3,46 лв. +0.00 3,37 лв. +0.00 2,12 лв. +0,01
Гърция eu 3,64 лв. +0.00 3,34 лв. +0,01 1,77 лв. +0.00
Унгария eu 2,98 лв. +0.00 3,10 лв. -0,01 1,64 лв. +0.00
Исландия 3,96 лв. +0,02 4,04 лв. +0,01
Ирландия eu 3,42 лв. +0,01 3,43 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Италия eu 3,51 лв. -0,01 3,47 лв. +0.00 1,42 лв. +0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,08 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,36 лв. +0.00
Литва eu 2,76 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Люксембург eu 2,94 лв. +0,01 2,95 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Северна Македония 2,52 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,40 лв. +0,01 2,21 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Черна гора 2,93 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,94 лв. -0,01 3,60 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Норвегия 3,63 лв. +0,01 3,51 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Полша eu 2,92 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Португалия eu 3,32 лв. +0,01 3,22 лв. +0.00 1,72 лв. +0,01
Румъния eu 2,56 лв. -0,01 2,79 лв. -0,04 1,45 лв. +0,01
Русия 1,08 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00 0,67 лв. +0.00
Сърбия 2,98 лв. +0,01 3,35 лв. +0,01 1,56 лв. +0.00
Словакия eu 3,07 лв. +0,01 3,12 лв. +0.00 1,39 лв. +0,01
Словения eu 2,79 лв. +0.00 2,87 лв. +0,01 1,68 лв. +0.00
Испания eu 3,06 лв. +0,01 2,99 лв. +0.00 1,84 лв. +0,01
Швеция eu 3,26 лв. +0,01 3,97 лв. +0,01 2,32 лв. +0,01
Швейцария 3,70 лв. +0.00 4,04 лв. +0.00 2,20 лв. +0,01
Турция 2,17 лв. +0,01 2,32 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,71 лв. +0,01 2,70 лв. +0.00 1,78 лв. -0,02
Великобритания eu 3,38 лв. +0.00 3,56 лв. +0.00 1,79 лв. +0,01