Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,55 лв. +0.00 3,82 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Андора 3,28 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00
Армения 2,31 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00
Австрия eu 3,69 лв. +0.00 3,79 лв. +0.00 2,44 лв. +0.00
Беларус 1,72 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Белгия eu 3,67 лв. +0.00 3,90 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 3,16 лв. +0.00 3,28 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
България eu 3,31 лв. +0.00 3,45 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Хърватия eu 3,08 лв. +0.00 3,54 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00
Кипър eu 3,38 лв. +0.00 3,70 лв. +0.00
Чехия eu 3,44 лв. +0.00 3,53 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Дания eu 4,18 лв. +0.00 3,96 лв. +0.00
Естония eu 3,76 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00
Финландия eu 4,30 лв. +0.00 4,25 лв. +0.00
Франция eu 3,60 лв. +0.00 3,71 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Грузия 2,61 лв. +0.00 2,98 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Германия eu 3,66 лв. +0.00 3,91 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Гърция eu 4,21 лв. +0.00 3,72 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00
Унгария eu 3,09 лв. +0.00 3,26 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Исландия 4,59 лв. +0.00 4,56 лв. +0.00
Ирландия eu 3,75 лв. +0.00 3,82 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,59 лв. +0.00 3,57 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 3,66 лв. +0.00 3,66 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Литва eu 3,48 лв. +0.00 3,52 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Люксембург eu 3,34 лв. +0.00 3,49 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Северна Македония 2,84 лв. +0.00 2,87 лв. +0.00 1,63 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Молдова 2,74 лв. +0.00 2,69 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Черна гора 3,08 лв. +0.00 3,20 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,13 лв. +0.00 3,70 лв. +0.00 1,93 лв. +0.00
Норвегия 4,41 лв. +0.00 4,34 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00
Полша eu 2,90 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Португалия eu 3,75 лв. +0.00 3,68 лв. +0.00 1,84 лв. +0.00
Румъния eu 3,17 лв. -0,02 3,45 лв. -0,03 1,61 лв. +0.00
Русия 1,54 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00 0,60 лв. +0.00
Сърбия 3,08 лв. +0.00 3,49 лв. +0.00 1,92 лв. +0.00
Словакия eu 3,53 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Словения eu 3,11 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Испания eu 3,67 лв. +0.00 3,68 лв. +0.00 2,04 лв. +0.00
Швеция eu 3,73 лв. +0.00 4,45 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00
Швейцария 4,22 лв. +0.00 4,56 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00
Турция 2,35 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
САЩ 2,06 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00
Украйна 2,47 лв. +0.00 2,71 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Великобритания eu 4,12 лв. +0.00 4,37 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00