Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,58 лв. -0,12 2,54 лв. -0,15 0,91 лв. +0.00
Андора 2,42 лв. +0,01 2,09 лв. +0,01
Армения 1,57 лв. -0,01 1,50 лв. -0,01 0,67 лв. +0.00
Австрия eu 2,60 лв. +0,01 2,45 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,38 лв. +0,01 1,38 лв. +0,01 0,73 лв. +0.00
Белгия eu 3,10 лв. +0,01 3,07 лв. +0,01 1,31 лв. +0,01
Босна и Херцеговина 2,27 лв. +0.00 2,16 лв. +0,01 1,25 лв. +0.00
България eu 2,27 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Хърватия eu 2,85 лв. +0,03 2,74 лв. +0,01 1,38 лв. +0.00
Кипър eu 2,54 лв. +0.00 2,57 лв. +0,01
Чехия eu 2,60 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Дания eu 3,25 лв. +0.00 2,80 лв. +0,01
Естония eu 2,85 лв. +0.00 2,41 лв. +0,01 1,36 лв. -0,02
Финландия eu 3,40 лв. +0,05 3,01 лв. +0,04
Франция eu 3,15 лв. +0,02 2,89 лв. +0,02 1,72 лв. +0.00
Грузия 1,63 лв. +0.00 1,54 лв. +0,01 0,96 лв. +0.00
Германия eu 3,10 лв. +0,02 2,73 лв. +0,01 1,45 лв. +0.00
Гърция eu 3,30 лв. -0,02 2,72 лв. -0,02 1,73 лв. +0.00
Унгария eu 2,54 лв. -0,01 2,53 лв. +0,01 1,56 лв. +0,01
Исландия 3,10 лв. +0,02 2,91 лв. +0,02
Ирландия eu 3,01 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,31 лв. +0,01 3,01 лв. +0,01 1,34 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,62 лв. +0,01 2,43 лв. +0,02 1,35 лв. +0.00
Литва eu 2,55 лв. +0,01 2,34 лв. +0,01 1,32 лв. +0.00
Люксембург eu 2,69 лв. +0,01 2,44 лв. +0,01 1,32 лв. +0,01
Северна Македония 2,32 лв. +0,01 2,02 лв. +0,01 1,19 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00
Молдова 1,97 лв. +0,05 1,58 лв. +0,03 1,21 лв. +0,02
Черна гора 2,69 лв. +0,03 2,35 лв. +0,02 1,31 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,78 лв. +0,01 3,05 лв. +0.00 1,74 лв. +0,01
Норвегия 3,24 лв. -0,12 2,99 лв. -0,05 1,58 лв. +0.00
Полша eu 2,47 лв. +0,01 2,36 лв. +0,01 1,19 лв. +0.00
Португалия eu 3,38 лв. +0.00 2,97 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Румъния eu 2,08 лв. -0,22 2,07 лв. -0,19 1,05 лв. +0.00
Русия 1,16 лв. +0,01 1,14 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Сърбия 2,69 лв. +0,01 2,70 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Словакия eu 2,77 лв. +0.00 2,49 лв. +0,01 1,34 лв. +0,01
Словения eu 2,50 лв. +0,02 2,55 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Испания eu 2,81 лв. +0,01 2,49 лв. +0,01 1,53 лв. +0.00
Швеция eu 3,24 лв. +0,01 3,44 лв. +0,02 2,31 лв. +0,01
Швейцария 3,02 лв. +0.00 3,08 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Турция 1,53 лв. +0.00 1,43 лв. -0,01 0,99 лв. +0.00
САЩ 1,39 лв. +0.00 1,48 лв. +0,01
Украйна 1,87 лв. +0,01 1,76 лв. +0,01 1,09 лв. +0.00
Великобритания eu 3,10 лв. +0,01 3,15 лв. +0,01 1,53 лв. +0,01