Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,30 лв. +0.00 2,22 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Андора 2,16 лв. +0.00 1,88 лв. +0,01
Армения 1,21 лв. +0,01 1,13 лв. +0.00 0,52 лв. +0.00
Австрия eu 2,29 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,15 лв. +0,01 1,15 лв. +0,01 0,60 лв. +0.00
Белгия eu 2,80 лв. +0.00 2,88 лв. +0,01 1,20 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,99 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
България eu 1,97 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Хърватия eu 2,50 лв. +0,01 2,45 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Кипър eu 2,23 лв. +0,01 2,31 лв. +0,01
Чехия eu 2,18 лв. +0,01 2,08 лв. +0.00 0,99 лв. +0,01
Дания eu 2,96 лв. +0,01 2,59 лв. +0.00
Естония eu 2,63 лв. +0,01 2,37 лв. +0.00 1,32 лв. +0,01
Финландия eu 3,05 лв. +0.00 2,85 лв. +0.00
Франция eu 2,92 лв. +0,01 2,73 лв. +0,01 1,70 лв. +0,01
Грузия 1,25 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Германия eu 2,81 лв. +0,01 2,54 лв. +0.00 1,30 лв. +0,01
Гърция eu 3,05 лв. +0.00 2,54 лв. +0.00 1,64 лв. +0,01
Унгария eu 2,21 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,33 лв. +0,01
Исландия 2,82 лв. +0,01 2,71 лв. +0,01
Ирландия eu 2,63 лв. +0,01 2,46 лв. +0,01 1,35 лв. +0.00
Италия eu 3,05 лв. +0,01 2,81 лв. +0,02 1,24 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,48 лв. +0,01 2,26 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Литва eu 2,30 лв. +0.00 2,20 лв. +0,01 1,13 лв. +0.00
Люксембург eu 2,42 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Северна Македония 2,07 лв. +0,03 1,76 лв. +0,02 1,04 лв. +0.00
Малта eu 2,64 лв. +0,01 2,38 лв. +0.00
Молдова 1,68 лв. +0,04 1,42 лв. +0,04 0,99 лв. +0,04
Черна гора 2,34 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,48 лв. +0.00 2,85 лв. +0,01 1,61 лв. +0,01
Норвегия 3,12 лв. -0,01 2,91 лв. -0,01 1,54 лв. -0,03
Полша eu 2,10 лв. +0.00 2,10 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Португалия eu 3,09 лв. +0,02 2,78 лв. +0,01 1,38 лв. +0,01
Румъния eu 2,08 лв. +0.00 2,08 лв. +0,01 1,02 лв. +0,01
Русия 1,06 лв. +0,01 1,06 лв. +0,01 0,56 лв. +0.00
Сърбия 2,40 лв. +0,01 2,53 лв. +0,01 1,37 лв. +0.00
Словакия eu 2,56 лв. +0.00 2,26 лв. +0.00 1,12 лв. +0,01
Словения eu 2,19 лв. +0,01 2,29 лв. +0.00 1,29 лв. +0,01
Испания eu 2,51 лв. +0.00 2,28 лв. +0.00 1,37 лв. +0.00
Швеция eu 2,95 лв. -0,01 3,04 лв. -0,01 2,19 лв. +0,01
Швейцария 2,76 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Турция 1,64 лв. +0,01 1,51 лв. +0,02 0,92 лв. +0.00
САЩ 1,13 лв. +0.00 1,28 лв. +0,01
Украйна 1,60 лв. +0,01 1,56 лв. +0,01 0,89 лв. +0.00
Великобритания eu 2,76 лв. +0.00 2,84 лв. +0,01 1,49 лв. +0,16