Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,74 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Андора 2,66 лв. +0.00 2,37 лв. +0.00
Армения 1,85 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Австрия eu 2,78 лв. +0.00 2,76 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,40 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00 0,81 лв. +0.00
Белгия eu 3,35 лв. +0.00 3,46 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,37 лв. -0,01 2,34 лв. -0,01 1,45 лв. +0.00
България eu 2,44 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Хърватия eu 2,88 лв. +0.00 2,92 лв. +0.00 1,58 лв. +0.00
Кипър eu 2,61 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00
Чехия eu 2,88 лв. +0.00 2,78 лв. -0,01 1,35 лв. +0.00
Дания eu 3,50 лв. -0,01 3,15 лв. +0.00
Естония eu 3,00 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Финландия eu 3,72 лв. +0.00 3,53 лв. -0,01
Франция eu 3,38 лв. +0.00 3,25 лв. -0,01 1,80 лв. +0.00
Грузия 1,78 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00
Германия eu 3,34 лв. -0,01 3,17 лв. +0.00 1,77 лв. +0.00
Гърция eu 3,51 лв. +0.00 3,01 лв. +0.00 2,01 лв. +0.00
Унгария eu 2,62 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00
Исландия 3,42 лв. -0,01 3,29 лв. +0.00
Ирландия eu 3,30 лв. +0.00 3,11 лв. +0.00 1,49 лв. +0.00
Италия eu 3,50 лв. +0.00 3,25 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Косово 3,48 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00
Латвия eu 2,94 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,55 лв. +0.00
Литва eu 2,81 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Люксембург eu 2,92 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Северна Македония 2,44 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Малта eu 2,63 лв. +0.00 2,37 лв. -0,01
Молдова 2,12 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Черна гора 2,78 лв. +0.00 2,50 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,97 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 2,00 лв. -0,01
Норвегия 3,82 лв. +0.00 3,59 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00
Полша eu 2,49 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Португалия eu 3,48 лв. +0.00 3,22 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Румъния eu 2,53 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Сърбия 2,81 лв. +0.00 2,94 лв. -0,01 1,57 лв. +0.00
Словакия eu 2,93 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Словения eu 2,71 лв. +0.00 2,78 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Испания eu 2,97 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Швеция eu 3,47 лв. +0.00 3,97 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00
Швейцария 3,29 лв. -0,01 3,38 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00
Турция 1,79 лв. -0,01 1,84 лв. +0.00 1,19 лв. -0,01
САЩ 1,51 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Украйна 1,93 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00 1,16 лв. +0.00
Великобритания eu 3,41 лв. +0.00 3,49 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00