Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,66 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 0,96 лв. +0.00
Андора 1,94 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Армения 1,20 лв. +0.00 1,15 лв. -0,01 0,49 лв. +0.00
Австрия eu 2,06 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Беларус 1,14 лв. +0.00 1,14 лв. +0.00 0,59 лв. -0,01
Белгия eu 2,60 лв. +0,02 2,65 лв. +0,02 0,93 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 1,83 лв. +0.00 1,78 лв. -0,01 0,96 лв. -0,02
България eu 1,81 лв. +0.00 1,79 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
Хърватия eu 2,30 лв. +0,03 2,22 лв. +0,04 1,11 лв. +0,01
Кипър eu 2,07 лв. -0,01 2,10 лв. +0.00
Чехия eu 2,06 лв. +0.00 1,97 лв. -0,01 0,91 лв. -0,01
Дания eu 2,69 лв. +0,04 2,31 лв. +0,01
Естония eu 2,39 лв. -0,01 1,97 лв. +0.00 1,18 лв. +0.00
Финландия eu 2,73 лв. +0.00 2,47 лв. +0,01
Франция eu 2,65 лв. +0,01 2,45 лв. +0,01 1,68 лв. +0.00
Грузия 1,13 лв. +0.00 1,12 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Германия eu 2,42 лв. +0,01 2,11 лв. +0.00 1,09 лв. -0,01
Гърция eu 2,75 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,45 лв. +0.00
Унгария eu 1,98 лв. +0,03 2,06 лв. +0,04 1,29 лв. +0,01
Исландия 2,50 лв. +0,02 2,42 лв. +0,03
Ирландия eu 2,44 лв. -0,01 2,25 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Италия eu 2,80 лв. +0,01 2,55 лв. +0,02 1,16 лв. +0,01
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00
Латвия eu 2,10 лв. +0.00 1,87 лв. +0,01 1,02 лв. +0.00
Литва eu 2,05 лв. +0,01 1,82 лв. -0,01 0,97 лв. +0.00
Люксембург eu 2,07 лв. +0.00 1,89 лв. +0,02 0,90 лв. +0.00
Северна Македония 1,90 лв. +0,01 1,66 лв. +0,02 0,90 лв. +0.00
Малта eu 2,61 лв. +0.00 2,36 лв. +0,01
Молдова 1,47 лв. -0,01 1,23 лв. -0,01 0,84 лв. -0,01
Черна гора 2,17 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,14 лв. -0,01 2,49 лв. +0.00 1,41 лв. -0,01
Норвегия 2,91 лв. +0,01 2,73 лв. +0,01 1,36 лв. +0.00
Полша eu 1,93 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00 0,93 лв. +0.00
Португалия eu 2,82 лв. +0,01 2,49 лв. +0,01 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 1,80 лв. +0,02 1,80 лв. +0,03 1,02 лв. -0,01
Русия 1,01 лв. -0,01 1,02 лв. -0,01 0,53 лв. +0.00
Сърбия 2,20 лв. +0,01 2,31 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,27 лв. +0,01 2,00 лв. +0,01 1,07 лв. +0.00
Словения eu 1,90 лв. +0,02 2,04 лв. +0,05 1,17 лв. +0.00
Испания eu 2,28 лв. +0,01 2,04 лв. +0.00 1,29 лв. +0,01
Швеция eu 2,69 лв. -0,01 2,71 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00
Швейцария 2,50 лв. +0.00 2,63 лв. -0,01 1,55 лв. -0,12
Турция 1,47 лв. +0,02 1,35 лв. +0,02 0,84 лв. +0.00
САЩ 0,90 лв. -0,01 1,05 лв. -0,01
Украйна 1,39 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Великобритания eu 2,47 лв. +0.00 2,55 лв. -0,01 1,39 лв. -0,01