Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,08 лв. +0,09 3,33 лв. -0,03 1,16 лв. +0.00
Андора 2,89 лв. -0,01 2,93 лв. -0,01
Армения 2,03 лв. +0.00 1,90 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Австрия eu 3,12 лв. -0,04 3,43 лв. -0,07 2,70 лв. +0.00
Беларус 1,72 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Белгия eu 3,39 лв. -0,19 3,33 лв. -0,22 1,50 лв. -0,01
Босна и Херцеговина 2,63 лв. -0,01 2,92 лв. -0,01 1,54 лв. +0.00
България eu 2,61 лв. -0,01 2,94 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Хърватия eu 2,90 лв. +0,06 3,13 лв. +0,01 1,84 лв. -0,01
Кипър eu 2,68 лв. -0,01 3,07 лв. -0,02
Чехия eu 3,09 лв. +0.00 3,07 лв. -0,02 1,39 лв. -0,01
Дания eu 3,86 лв. -0,02 3,62 лв. -0,02
Естония eu 3,38 лв. -0,08 3,32 лв. -0,14 1,45 лв. -0,03
Финландия eu 3,79 лв. -0,04 4,04 лв. -0,06
Франция eu 3,74 лв. -0,03 3,67 лв. -0,08 1,94 лв. -0,01
Грузия 2,08 лв. +0.00 2,61 лв. +0.00 1,22 лв. +0.00
Германия eu 3,57 лв. -0,01 3,61 лв. -0,01 2,13 лв. -0,01
Гърция eu 3,74 лв. -0,02 3,49 лв. -0,06 1,97 лв. +0.00
Унгария eu 3,10 лв. -0,08 3,33 лв. -0,10 1,96 лв. -0,03
Исландия 4,04 лв. +0,02 4,14 лв. -0,01
Ирландия eu 3,16 лв. +0.00 3,32 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Италия eu 3,69 лв. -0,01 3,74 лв. -0,01 1,59 лв. -0,01
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,18 лв. -0,05 3,28 лв. -0,09 1,60 лв. +0.00
Литва eu 2,93 лв. -0,03 3,27 лв. -0,02 1,10 лв. -0,05
Люксембург eu 3,03 лв. -0,08 3,03 лв. -0,10 1,52 лв. +0,01
Северна Македония 2,58 лв. +0.00 2,56 лв. +0.00 1,60 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. -0,01 2,37 лв. -0,01
Молдова 2,46 лв. -0,02 2,32 лв. -0,06 1,61 лв. +0.00
Черна гора 2,89 лв. +0.00 2,99 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Нидерландия eu 3,72 лв. -0,02 3,57 лв. +0.00 1,81 лв. +0,01
Норвегия 3,96 лв. -0,08 3,76 лв. -0,08 2,46 лв. +0.00
Полша eu 2,74 лв. -0,04 3,14 лв. -0,03 1,31 лв. -0,03
Португалия eu 3,33 лв. -0,09 3,13 лв. -0,11 1,75 лв. +0,02
Румъния eu 2,61 лв. +0.00 3,02 лв. -0,04 1,48 лв. +0.00
Русия 1,32 лв. -0,01 1,49 лв. -0,01 0,51 лв. -0,01
Сърбия 2,82 лв. -0,01 3,31 лв. -0,01 1,73 лв. -0,01
Словакия eu 3,12 лв. -0,03 3,14 лв. -0,06 1,56 лв. -0,01
Словения eu 2,65 лв. -0,01 2,99 лв. -0,02 1,83 лв. +0,01
Испания eu 3,19 лв. -0,04 3,20 лв. -0,07 1,96 лв. -0,01
Швеция eu 3,39 лв. -0,06 3,92 лв. -0,10 2,43 лв. +0,22
Швейцария 3,60 лв. -0,01 4,03 лв. -0,04 2,10 лв. +0.00
Турция 2,04 лв. +0.00 2,05 лв. -0,10 1,14 лв. +0,05
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,38 лв. -0,01 2,57 лв. -0,01 1,29 лв. -0,01
Великобритания eu 3,28 лв. -0,03 3,96 лв. -0,03 1,68 лв. -0,02