Класация по области за 22 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-2,30¢

-6,30¢

-2,90¢

-11,500

2 =

Saare

0,22¢

-0,26¢

-3,90¢

-3,940

3 +1

Hiiu

-2,07¢

-1,33¢

0,00¢

-3,400

4 -1

Viljandi

0,28¢

0,34¢

-3,90¢

-3,280

5 =

Lääne-Viru

-0,21¢

-0,03¢

-1,40¢

-1,633

6 =

Tartu

-0,51¢

-0,04¢

-0,90¢

-1,451

7 =

Põlva

0,21¢

0,16¢

-1,55¢

-1,179

8 =

Lääne

-0,13¢

0,57¢

-1,40¢

-0,958

9 =

Ida-Viru

0,30¢

-0,39¢

-0,15¢

-0,243

10 =

Rapla

0,30¢

0,44¢

0,00¢

0,743

11 =
Võru
0,49¢
0,31¢
1,10¢
1,900
12 +1
Harju
0,17¢
0,53¢
1,90¢
2,599
13 -1
Pärnu
0,16¢
0,34¢
2,35¢
2,848
14 =
Jõgeva
0,27¢
0,86¢
6,10¢
7,222
15 =
Järva
-0,13¢
0,22¢
11,10¢
11,188

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.