Класация по области за 21 ноември 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-2,30¢

-6,30¢

-3,00¢

-11,600

2 =

Saare

0,22¢

-0,28¢

-4,00¢

-4,060

3 =

Viljandi

0,28¢

0,04¢

-4,00¢

-3,680

4 =

Hiiu

-2,07¢

-1,33¢

0,00¢

-3,400

5 =

Lääne-Viru

-0,21¢

-0,03¢

-1,50¢

-1,733

6 =

Tartu

-0,51¢

-0,11¢

-1,00¢

-1,623

7 =

Põlva

0,21¢

0,13¢

-1,50¢

-1,157

8 =

Lääne

-0,13¢

0,54¢

-1,50¢

-1,081

9 =

Ida-Viru

0,30¢

-0,40¢

-0,25¢

-0,351

10 =

Rapla

0,30¢

0,44¢

0,00¢

0,743

11 =
Võru
0,49¢
0,28¢
1,00¢
1,770
12 =
Pärnu
0,16¢
0,08¢
2,25¢
2,486
13 =
Harju
0,19¢
0,50¢
2,18¢
2,868
14 =
Jõgeva
0,27¢
0,84¢
6,00¢
7,111
15 =
Järva
-0,13¢
0,21¢
11,00¢
11,079

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.