Класация по области за 24 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

0,00¢

-3,67¢

0,00¢

-3,671

2 +2

Pärnu

0,04¢

-1,98¢

0,00¢

-1,945

3 -1

Jõgeva

0,00¢

-1,80¢

0,00¢

-1,800

4 -1

Järva

0,00¢

-1,47¢

0,00¢

-1,473

5 =

Tartu

0,00¢

-1,41¢

0,00¢

-1,406

6 =

Ida-Viru

0,00¢

0,08¢

0,00¢

0,076

7 +4

Rapla

0,00¢

0,44¢

0,00¢

0,443

8 +4

Lääne-Viru

0,00¢

0,54¢

0,00¢

0,536

10 =

Valga

0,00¢

0,56¢

0,00¢

0,560

9 =

Lääne

0,00¢

0,56¢

0,00¢

0,560

11 +3
Viljandi
0,00¢
0,62¢
0,00¢
0,620
12 +1
Võru
0,00¢
0,62¢
0,00¢
0,622
14 -6
Hiiu
0,00¢
0,83¢
0,00¢
0,833
13 -6
Saare
0,00¢
0,83¢
0,00¢
0,833
15 =
Harju
0,00¢
1,18¢
0,00¢
1,179

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.