Класация по области за 23 май 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

0,00¢

-3,90¢

0,00¢

-3,900

2 =

Jõgeva

0,00¢

-2,21¢

0,00¢

-2,211

3 =

Järva

0,00¢

-1,81¢

0,00¢

-1,809

4 +1

Pärnu

0,04¢

-1,51¢

0,00¢

-1,466

5 -1

Tartu

0,00¢

-1,44¢

0,00¢

-1,436

6 =

Ida-Viru

0,00¢

0,16¢

0,00¢

0,157

8 -1

Hiiu

0,00¢

0,57¢

0,00¢

0,567

7 +1

Saare

0,00¢

0,57¢

0,00¢

0,567

10 =

Valga

0,00¢

0,60¢

0,00¢

0,600

9 =

Lääne

0,00¢

0,60¢

0,00¢

0,600

11 +1
Rapla
0,00¢
0,61¢
0,00¢
0,614
12 +1
Lääne-Viru
0,00¢
0,66¢
0,00¢
0,664
13 -2
Võru
0,00¢
0,67¢
0,00¢
0,667
14 =
Viljandi
0,00¢
0,86¢
0,00¢
0,860
15 =
Harju
0,00¢
1,29¢
0,00¢
1,287

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.