Класация по области за 10 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Võru

-0,60¢

0,00¢

0,00¢

-0,600

2 +4

Rapla

-0,93¢

0,33¢

0,00¢

-0,600

3 =

Valga

-0,06¢

-0,34¢

0,00¢

-0,400

4 +6

Viljandi

-0,42¢

0,03¢

0,00¢

-0,390

5 +6

Jõgeva

-0,09¢

-0,30¢

0,00¢

-0,389

7 +2

Hiiu

0,00¢

-0,33¢

0,00¢

-0,333

6 -4

Saare

0,00¢

-0,33¢

0,00¢

-0,333

8 -4

Ida-Viru

-0,32¢

0,21¢

0,00¢

-0,106

9 -2

Järva

-0,09¢

-0,01¢

0,00¢

-0,099

10 -2

Lääne

-0,06¢

0,00¢

0,00¢

-0,060

11 -6
Harju
0,03¢
0,02¢
0,00¢
0,051
12 +2
Tartu
0,29¢
-0,17¢
0,00¢
0,116
13 =
Pärnu
0,18¢
-0,02¢
0,00¢
0,162
14 +1
Põlva
0,56¢
-0,39¢
0,00¢
0,171
15 -3
Lääne-Viru
0,33¢
0,42¢
0,00¢
0,743

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.