Класация по области за 9 октомври 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Võru

-0,61¢

-0,07¢

0,00¢

-0,678

2 =

Saare

0,00¢

-0,60¢

0,00¢

-0,600

3 =

Valga

-0,08¢

-0,36¢

0,00¢

-0,440

4 =

Ida-Viru

-0,35¢

0,20¢

0,00¢

-0,150

5 =

Harju

-0,01¢

-0,01¢

0,00¢

-0,024

7 -1

Järva

-0,12¢

-0,05¢

0,00¢

0,000

10 -1

Viljandi

-0,44¢

0,09¢

0,00¢

0,000

9 -1

Hiiu

0,00¢

-0,60¢

0,00¢

0,000

8 -1

Lääne

-0,08¢

-0,06¢

0,00¢

0,000

6 +4

Rapla

-0,94¢

0,53¢

0,00¢

0,000

11 +3
Jõgeva
0,04¢
0,03¢
0,00¢
0,078
12 -1
Lääne-Viru
0,31¢
-0,05¢
0,00¢
0,254
13 -1
Pärnu
0,14¢
0,25¢
0,00¢
0,392
14 -1
Tartu
0,36¢
0,05¢
0,00¢
0,416
15 =
Põlva
0,71¢
0,09¢
0,00¢
0,800

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.