Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,71 лв. +0.00 2,66 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Алжир 0,33 лв. +0.00 0,20 лв. +0.00 0,13 лв. +0.00
Андора 2,33 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00
Армения 1,84 лв. +0.00 1,73 лв. +0.00
Австрия eu 2,38 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Беларус 1,34 лв. +0.00 1,34 лв. +0.00 0,72 лв. +0.00
Белгия eu 2,99 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,20 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Хърватия eu 2,77 лв. +0.00 2,70 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00
Кипър eu 2,11 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00
Чехия eu 2,50 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,06 лв. +0.00
Дания eu 3,09 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00
Египет 0,77 лв. +0.00 0,56 лв. +0.00
Естония eu 2,70 лв. +0.00 2,62 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 3,10 лв. +0.00 2,80 лв. +0.00
Франция eu 3,05 лв. +0.00 2,88 лв. +0.00 1,71 лв. +0.00
Грузия 1,29 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Германия eu 2,85 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Гърция eu 3,26 лв. +0.00 2,93 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,46 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,43 лв. +0.00
Исландия 3,42 лв. +0.00 3,33 лв. +0.00
Ирландия eu 2,81 лв. +0.00 2,74 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Израел 3,16 лв. +0.00 3,88 лв. +0.00 1,54 лв. +0.00
Италия eu 3,24 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Йордания 2,34 лв. +0.00 1,35 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,63 лв. +0.00
Латвия eu 2,45 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Ливан 3,03 лв. +0.00 2,11 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00
Либия 0,25 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,30 лв. +0.00 2,18 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Люксембург eu 2,46 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Македония 1,97 лв. +0.00 1,91 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Малта eu 2,66 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Молдова 1,72 лв. +0.00 1,53 лв. +0.00 1,03 лв. +0.00
Черна гора 2,41 лв. +0.00 2,35 лв. +0.00 1,13 лв. +0.00
Мароко 2,04 лв. +0.00 1,75 лв. +0.00
Холандия eu 3,55 лв. +0.00 2,90 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Норвегия 3,48 лв. +0.00 3,24 лв. +0.00 1,65 лв. +0.00
Полша eu 2,30 лв. +0.00 2,30 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Португалия eu 3,19 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Румъния eu 2,42 лв. +0.00 2,53 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Русия 1,24 лв. +0.00 1,24 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,42 лв. +0.00 0,35 лв. +0.00
Сърбия 2,37 лв. +0.00 2,63 лв. +0.00 1,26 лв. +0.00
Словакия eu 2,23 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Словения eu 2,36 лв. +0.00 2,42 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00
Испания eu 2,61 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,44 лв. +0.00
Швеция eu 3,05 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,68 лв. +0.00
Швейцария 2,67 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,46 лв. +0.00
Тунис 0,91 лв. +0.00 0,68 лв. +0.00
Турция 1,67 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00 0,48 лв. +0.00
САЩ 1,27 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Украйна 1,93 лв. +0.00 1,76 лв. +0.00 0,87 лв. +0.00
Великобритания eu 2,80 лв. +0.00 2,95 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ