Класация по области за 14 май 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Viljandi

-4,59¢

-4,01¢

-11,30¢

-19,900

2 =

Valga

0,10¢

-0,95¢

-18,30¢

-19,150

3 =

Ida-Viru

-4,48¢

-1,29¢

-11,78¢

-17,547

4 =

Lääne-Viru

1,57¢

0,89¢

-17,47¢

-15,008

5 =

Pärnu

-0,10¢

-0,54¢

-9,24¢

-9,880

6 =

Saare

1,60¢

0,18¢

-11,25¢

-9,470

7 =

Põlva

-0,94¢

0,90¢

-8,85¢

-8,893

8 =

Võru

0,58¢

0,68¢

-8,85¢

-7,586

9 =

Hiiu

-10,70¢

3,53¢

0,00¢

-7,167

10 =

Lääne

1,30¢

1,24¢

-8,17¢

-5,622

11 =
Rapla
2,47¢
0,13¢
-1,90¢
0,700
12 =
Tartu
0,77¢
-0,65¢
5,58¢
5,711
13 =
Harju
1,87¢
0,50¢
7,19¢
9,561
14 +1
Järva
1,67¢
-2,49¢
18,33¢
17,512
15 -1
Jõgeva
1,91¢
0,66¢
24,70¢
27,271

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.