Класация по области за 25 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Rapla

-0,39¢

0,19¢

-28,10¢

-28,300

2 +2

Järva

-1,80¢

-2,55¢

-13,10¢

-17,446

3 +3

Lääne-Viru

-0,97¢

-1,73¢

-13,13¢

-15,825

4 -1

Tartu

0,39¢

0,42¢

-15,18¢

-14,371

5 -3

Ida-Viru

-0,67¢

0,53¢

-9,06¢

-9,203

6 +5

Valga

-1,32¢

-1,82¢

-4,80¢

-7,937

7 =

Lääne

0,23¢

-0,26¢

-6,90¢

-6,931

8 -3

Viljandi

-0,46¢

-0,18¢

-4,80¢

-5,440

9 =

Jõgeva

0,37¢

-0,60¢

-4,80¢

-5,033

10 -2

Hiiu

-0,10¢

-2,50¢

0,00¢

-2,600

11 +4
Põlva
1,94¢
1,23¢
-4,80¢
-1,632
12 =
Harju
0,09¢
-0,49¢
-0,63¢
-1,028
13 -3
Pärnu
-0,55¢
0,42¢
5,32¢
5,188
14 -1
Võru
-0,49¢
-1,57¢
7,85¢
5,786
15 -1
Saare
0,22¢
-1,02¢
7,85¢
7,050

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.