Класация по области за 19 октомври 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-3,50¢

-3,10¢

-0,90¢

-7,500

2 +1

Jõgeva

-0,50¢

-0,06¢

-1,90¢

-2,456

3 -1

Tartu

-0,67¢

-0,06¢

-1,50¢

-2,231

4 =

Ida-Viru

-0,37¢

0,08¢

-0,65¢

-0,939

5 =

Viljandi

0,46¢

0,93¢

-1,90¢

-0,510

6 =

Põlva

-0,30¢

0,39¢

-0,45¢

-0,364

7 +1

Saare

0,86¢

1,58¢

-1,90¢

0,540

8 -1

Lääne

-0,09¢

0,30¢

0,60¢

0,813

9 =

Harju

0,27¢

0,30¢

0,45¢

1,022

10 =

Rapla

0,73¢

0,61¢

0,00¢

1,343

11 =
Hiiu
1,63¢
0,90¢
0,00¢
2,533
12 +1
Pärnu
-0,02¢
-0,40¢
3,10¢
2,680
13 -1
Järva
-0,49¢
0,29¢
3,10¢
2,901
14 =
Võru
0,54¢
0,52¢
3,10¢
4,160
15 =
Lääne-Viru
0,12¢
-0,23¢
5,60¢
5,483

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.