Класация по области за 14 август 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +3

Pärnu

-0,42¢

0,15¢

0,00¢

-0,270

2 -1

Harju

-0,02¢

-0,23¢

0,00¢

-0,249

3 -1

Ida-Viru

-0,07¢

-0,08¢

0,00¢

-0,151

5 +2

Lääne

0,48¢

-0,08¢

0,00¢

0,000

8 -3

Rapla

-0,80¢

0,14¢

0,00¢

0,000

4 +2

Järva

-0,06¢

0,25¢

0,00¢

0,000

7 +2

Viljandi

-0,08¢

0,20¢

0,00¢

0,000

6 +2

Hiiu

0,00¢

-0,60¢

0,00¢

0,000

9 +1

Lääne-Viru

-0,05¢

0,05¢

0,00¢

0,005

10 -7

Võru

-0,04¢

0,21¢

0,00¢

0,167

11 +2
Jõgeva
0,11¢
0,20¢
0,00¢
0,311
12 -1
Saare
0,00¢
0,40¢
0,00¢
0,400
13 -1
Tartu
0,18¢
0,33¢
0,00¢
0,508
14 =
Põlva
0,37¢
0,31¢
0,00¢
0,686
15 =
Valga
1,28¢
-0,08¢
0,00¢
1,200

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.