Класация по области за 13 юни 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

-0,84¢

-1,13¢

0,00¢

-1,971

2 =

Jõgeva

-0,60¢

-0,87¢

0,00¢

-1,467

3 =

Tartu

-0,41¢

-0,53¢

0,00¢

-0,939

4 =

Saare

0,00¢

-0,67¢

0,00¢

-0,667

8 -2

Lääne

0,10¢

0,30¢

0,00¢

0,000

6 +3

Rapla

-0,10¢

0,31¢

0,00¢

0,000

7 -2

Järva

0,15¢

-0,02¢

0,00¢

0,000

5 +3

Viljandi

0,20¢

0,36¢

0,00¢

0,000

9 -2

Hiiu

0,00¢

-0,07¢

0,00¢

0,000

10 +1

Harju

0,13¢

0,19¢

0,00¢

0,325

11 -1
Võru
0,11¢
0,22¢
0,00¢
0,333
12 =
Valga
0,10¢
0,28¢
0,00¢
0,380
13 +1
Pärnu
0,19¢
0,22¢
0,00¢
0,415
14 -1
Lääne-Viru
0,13¢
0,34¢
0,00¢
0,461
15 =
Ida-Viru
0,31¢
0,33¢
0,00¢
0,639

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.