<< Юни 2019 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
     
1  A95: 0,000€/л
 ДИЗ: 0,000€/л
 ГАЗ: 0,000€/л 
2  A95: 0,000€/л
 ДИЗ: 0,000€/л
 ГАЗ: 0,000€/л 
3  A95: 0,000€/л
 ДИЗ: 0,000€/л
 ГАЗ: 0,000€/л 
4  A95: 1,298€/л
 ДИЗ: 1,368€/л
 ГАЗ: 0,519€/л 
5  A95: 1,295€/л
 ДИЗ: 1,362€/л
 ГАЗ: 0,609€/л 
6  A95: 1,323€/л
 ДИЗ: 1,360€/л
 ГАЗ: 0,609€/л 
7  A95: 1,313€/л
 ДИЗ: 1,359€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
8  A95: 1,321€/л
 ДИЗ: 1,352€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
9  A95: 1,321€/л
 ДИЗ: 1,353€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
10  A95: 1,305€/л
 ДИЗ: 1,351€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
11  A95: 1,307€/л
 ДИЗ: 1,351€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
12  A95: 1,322€/л
 ДИЗ: 1,350€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
13  A95: 1,342€/л
 ДИЗ: 1,348€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
14  A95: 1,332€/л
 ДИЗ: 1,347€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
15  A95: 1,341€/л
 ДИЗ: 1,344€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
16  A95: 1,333€/л
 ДИЗ: 1,344€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
17  A95: 1,323€/л
 ДИЗ: 1,344€/л
 ГАЗ: 0,623€/л 
18  A95: 1,320€/л
 ДИЗ: 1,341€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
19  A95: 1,319€/л
 ДИЗ: 1,343€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
20  A95: 1,306€/л
 ДИЗ: 1,343€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
21  A95: 1,321€/л
 ДИЗ: 1,343€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
22  A95: 1,312€/л
 ДИЗ: 1,340€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
23  A95: 1,289€/л
 ДИЗ: 1,339€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
24  A95: 1,289€/л
 ДИЗ: 1,339€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
25  A95: 1,317€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
26  A95: 1,296€/л
 ДИЗ: 1,337€/л
 ГАЗ: 0,639€/л
27  A95: 1,296€/л
 ДИЗ: 1,338€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
28  A95: 1,251€/л
 ДИЗ: 1,336€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
29  A95: 1,251€/л
 ДИЗ: 1,336€/л
 ГАЗ: 0,639€/л 
30  A95: 1,251€/л
 ДИЗ: 1,335€/л
 ГАЗ: 0,639€/л