Hodnocení podle provincie pro 15 dubna 2024г.

Hodnocení založené na cenách paliva na všech čerpacích stanicích v Estonsko

Pořadí Provincie Bezolovnatý Nafta LPG Společný výsledek

1 =

Saare

69,18¢

64,38¢

0,00¢

133,560

2 =

Võru

78,59¢

72,41¢

0,00¢

151,000

3 =

Hiiu

58,63¢

107,60¢

0,00¢

166,233

4 =

Põlva

125,50¢

120,18¢

33,75¢

279,425

5 =

Jõgeva

155,26¢

111,53¢

13,48¢

280,266

6 =

Järva

122,74¢

130,56¢

31,46¢

284,764

7 =

Viljandi

111,39¢

101,39¢

78,65¢

291,432

8 =

Tartu

136,69¢

120,44¢

47,53¢

304,649

9 =

Pärnu

142,12¢

130,44¢

39,99¢

312,550

10 =

Lääne

155,14¢

125,11¢

33,75¢

313,999

11 =
Harju
145,13¢
135,16¢
53,67¢
333,961
12 =
Ida-Viru
145,21¢
119,71¢
73,04¢
337,957
13 =
Valga
140,12¢
132,25¢
67,50¢
339,870
14 =
Lääne-Viru
164,66¢
150,50¢
49,02¢
364,185
15 =
Rapla
172,15¢
160,15¢
33,73¢
366,025

  1. Všechny čerpací stanice jsou zahrnuty (i ty s přibližnými cenami)
  2. Jsou zahrnuty pouze hlavní paliva - bezolovnatý 95, nafta a LPG
  3. Použije se rozdíl mezi průměrnou cenou pro zemi a palivem na dané čerpací stanici. Rozdíly se sečtou pro každou provincii a vydělí se počtem čerpacích stanic. Tímto způsobem se rozdíl počítá se mezi průměrem za celou zemi a průměrem za danou provincii.
  4. Celkový výsledek je součtem rozdílů cen každého paliva. Hodnocení je založeno na společném výsledku pro každou provincii.
  5. Pořadí se přepočítává každou hodinu! Pokud si všimnete nesprávných cen, poskytněte nám prosím aktuálnější ceny a hodnocení bude ještě přesnější.