Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Viljandi

-0,12¢

-0,10¢

0,00¢

-0,220

2 =

Järva

-0,09¢

-0,12¢

0,00¢

-0,208

3 =

Ida-Viru

-0,11¢

-0,08¢

0,00¢

-0,186

4 =

Võru

-0,07¢

-0,10¢

0,00¢

-0,167

5 =

Rapla

-0,09¢

-0,07¢

0,00¢

-0,157

6 =

Harju

-0,08¢

-0,05¢

0,00¢

-0,135

7 =

Lääne-Viru

-0,08¢

-0,05¢

0,00¢

-0,130

8 =

Valga

-0,06¢

-0,02¢

0,00¢

-0,080

9 =

Lääne

-0,06¢

-0,02¢

0,00¢

-0,080

10 =

Tartu

0,38¢

-0,40¢

0,00¢

-0,023

11 =
Hiiu
0,00¢
0,10¢
0,00¢
0,100
12 =
Saare
0,00¢
0,10¢
0,00¢
0,100
13 =
Pärnu
-0,08¢
0,21¢
0,00¢
0,133
14 =
Jõgeva
0,53¢
-0,14¢
0,00¢
0,389
15 =
Põlva
0,73¢
-0,17¢
0,00¢
0,557

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.