Класация по области

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

-0,53¢

-0,67¢

0,00¢

-1,200

2 =

Jõgeva

-0,52¢

-0,48¢

0,00¢

-1,000

3 =

Tartu

-0,20¢

-0,37¢

0,00¢

-0,572

4 =

Saare

-0,20¢

-0,37¢

0,00¢

-0,567

8 =

Hiiu

-0,20¢

-0,30¢

0,00¢

0,000

7 =

Lääne

0,06¢

0,08¢

0,00¢

0,000

5 =

Rapla

0,27¢

0,24¢

0,00¢

0,000

6 =

Järva

0,21¢

0,00¢

0,00¢

0,000

9 =

Viljandi

0,24¢

0,34¢

0,00¢

0,000

10 =

Harju

0,03¢

0,07¢

0,00¢

0,108

11 =
Võru
0,07¢
0,08¢
0,00¢
0,144
12 =
Lääne-Viru
0,13¢
0,19¢
0,00¢
0,316
13 =
Valga
0,34¢
0,08¢
0,00¢
0,420
14 +1
Pärnu
0,42¢
0,22¢
0,00¢
0,632
15 -1
Ida-Viru
0,26¢
0,41¢
0,00¢
0,669

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.