Класация по области за 27 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-5,80¢

-3,92¢

-25,60¢

-35,317

2 =

Viljandi

-0,05¢

1,18¢

-25,60¢

-24,473

3 =

Põlva

0,16¢

-0,23¢

-19,30¢

-19,368

4 +3

Saare

0,14¢

-0,20¢

-18,60¢

-18,660

5 -1

Ida-Viru

0,93¢

0,88¢

-20,31¢

-18,506

6 -1

Lääne-Viru

-0,18¢

-0,63¢

-17,33¢

-18,133

7 -1

Pärnu

-0,02¢

-0,66¢

-16,35¢

-17,026

8 =

Järva

-0,30¢

-0,67¢

-14,53¢

-15,498

9 =

Rapla

0,09¢

-0,40¢

-13,00¢

-13,313

10 =

Tartu

0,35¢

-0,02¢

-7,06¢

-6,735

11 =
Võru
0,08¢
5,53¢
-12,30¢
-6,691
12 =
Hiiu
2,93¢
2,73¢
0,00¢
5,667
13 =
Jõgeva
0,08¢
-0,44¢
10,20¢
9,838
14 =
Lääne
-0,38¢
-0,89¢
14,15¢
12,886
15 =
Harju
0,00¢
-0,15¢
14,31¢
14,161

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.