Класация по области за 26 май 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-6,60¢

-2,77¢

-25,60¢

-34,967

2 =

Viljandi

0,11¢

1,16¢

-25,60¢

-24,327

3 +1

Põlva

0,33¢

-0,19¢

-19,30¢

-19,159

4 -1

Ida-Viru

1,13¢

0,89¢

-20,31¢

-18,304

5 =

Lääne-Viru

0,02¢

-0,62¢

-17,31¢

-17,913

6 =

Pärnu

0,16¢

-0,86¢

-16,34¢

-17,029

7 =

Saare

0,14¢

1,68¢

-18,55¢

-16,730

8 =

Järva

-0,12¢

-0,65¢

-14,53¢

-15,291

9 =

Rapla

0,29¢

-0,38¢

-13,00¢

-13,088

10 =

Tartu

0,53¢

-0,02¢

-7,06¢

-6,549

11 =
Võru
0,23¢
5,61¢
-12,25¢
-6,414
12 +3
Hiiu
3,07¢
2,77¢
0,00¢
5,833
13 -1
Jõgeva
0,28¢
-0,42¢
10,20¢
10,058
14 -1
Lääne
-0,18¢
-0,87¢
14,15¢
13,108
15 -1
Harju
0,10¢
-0,13¢
14,34¢
14,304

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.