Класация по области за 19 март 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-1,52¢

0,45¢

-24,30¢

-25,370

2 =

Põlva

-0,07¢

-0,45¢

-21,70¢

-22,221

3 =

Viljandi

0,70¢

2,30¢

-24,30¢

-21,300

4 +1

Lääne-Viru

-0,73¢

-2,09¢

-14,13¢

-16,948

5 -1

Järva

-0,09¢

-0,58¢

-12,88¢

-13,547

6 =

Pärnu

0,20¢

0,47¢

-13,48¢

-12,801

7 =

Ida-Viru

3,44¢

2,38¢

-15,89¢

-10,073

8 =

Võru

0,75¢

4,84¢

-11,15¢

-5,559

9 +1

Saare

5,32¢

10,34¢

-16,80¢

-1,140

10 -1

Rapla

-0,49¢

-1,54¢

0,95¢

-1,075

11 =
Tartu
-1,33¢
-0,62¢
2,61¢
0,661
12 =
Jõgeva
-0,06¢
-0,56¢
5,56¢
4,944
13 =
Harju
-0,58¢
-1,53¢
9,81¢
7,706
14 =
Lääne
-1,11¢
-0,96¢
11,73¢
9,657
15 =
Hiiu
1,73¢
10,10¢
0,00¢
11,833

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.