Класация по области за 25 януари 2023г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-3,40¢

-1,12¢

-19,40¢

-23,917

2 =

Viljandi

-1,56¢

-1,49¢

-19,40¢

-22,455

3 =

Saare

-3,48¢

-3,60¢

-9,30¢

-16,380

4 +1

Jõgeva

-0,67¢

-0,91¢

-13,25¢

-14,827

5 +1

Põlva

0,09¢

1,78¢

-16,60¢

-14,739

6 +1

Võru

-1,23¢

-1,36¢

-11,85¢

-14,441

7 -3

Ida-Viru

-0,24¢

0,31¢

-14,11¢

-14,042

8 =

Pärnu

-0,78¢

-1,14¢

-10,97¢

-12,900

9 =

Järva

-0,04¢

0,13¢

-10,25¢

-10,163

10 =

Lääne-Viru

1,29¢

1,68¢

-9,66¢

-6,687

11 =
Hiiu
-1,97¢
-2,83¢
0,00¢
-4,800
12 =
Rapla
0,30¢
1,45¢
2,60¢
4,350
13 =
Harju
0,13¢
0,31¢
4,08¢
4,525
14 =
Lääne
0,55¢
0,82¢
5,73¢
7,097
15 =
Tartu
0,26¢
-0,51¢
10,29¢
10,037

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.