Класация по области за 8 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-4,20¢

-1,50¢

-23,50¢

-29,200

2 =

Viljandi

0,29¢

0,52¢

-23,50¢

-22,690

3 =

Põlva

-0,39¢

-1,38¢

-15,35¢

-17,111

4 +2

Jõgeva

-0,47¢

-1,69¢

-12,63¢

-14,790

5 -1

Võru

-0,06¢

1,19¢

-15,35¢

-14,223

6 -1

Pärnu

0,40¢

0,81¢

-14,90¢

-13,692

7 =

Ida-Viru

0,00¢

1,24¢

-11,94¢

-10,706

8 =

Lääne

1,63¢

1,91¢

-12,50¢

-8,964

9 =

Järva

-0,47¢

-0,43¢

-7,07¢

-7,964

10 =

Saare

6,04¢

10,14¢

-23,50¢

-7,320

11 =
Lääne-Viru
-1,08¢
-1,63¢
-1,97¢
-4,682
12 +1
Hiiu
5,10¢
1,83¢
0,00¢
6,933
13 -1
Rapla
-0,67¢
-1,86¢
9,50¢
6,971
14 =
Harju
-0,19¢
-0,81¢
12,05¢
11,055
15 =
Tartu
-0,53¢
-1,18¢
16,33¢
14,623

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.