Класация по области за 6 август 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-4,50¢

-2,60¢

-23,40¢

-30,500

2 =

Viljandi

0,81¢

3,19¢

-23,40¢

-19,400

3 =

Põlva

-0,37¢

-1,08¢

-15,25¢

-16,696

4 +4

Võru

-0,29¢

0,31¢

-15,25¢

-15,232

5 -1

Pärnu

0,14¢

0,20¢

-14,83¢

-14,494

6 -1

Jõgeva

0,16¢

-0,23¢

-12,53¢

-12,608

7 =

Ida-Viru

-0,19¢

0,74¢

-11,84¢

-11,289

8 -2

Lääne

1,24¢

1,63¢

-12,40¢

-9,529

9 +1

Järva

-0,73¢

-1,54¢

-6,97¢

-9,233

10 -1

Saare

5,78¢

9,28¢

-23,40¢

-8,340

11 =
Lääne-Viru
-0,98¢
-1,88¢
-1,87¢
-4,728
12 +1
Hiiu
-1,77¢
2,40¢
0,00¢
0,633
13 -1
Harju
-0,38¢
-1,49¢
12,14¢
10,268
14 =
Tartu
-0,56¢
-0,61¢
15,96¢
14,795
15 =
Rapla
2,70¢
3,84¢
9,60¢
16,143

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.