Класация по области за 15 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Rapla

0,31¢

1,50¢

-19,40¢

-17,586

2 =

Ida-Viru

0,26¢

0,45¢

-11,30¢

-10,590

3 =

Tartu

-0,90¢

-1,81¢

-5,04¢

-7,752

4 =

Pärnu

-1,47¢

-2,66¢

-2,70¢

-6,834

5 +1

Järva

-0,93¢

-0,94¢

-4,80¢

-6,666

6 -1

Lääne

1,73¢

1,57¢

-9,67¢

-6,375

7 =

Viljandi

1,29¢

1,58¢

-4,80¢

-1,930

8 =

Hiiu

0,30¢

-0,20¢

0,00¢

0,100

9 =

Jõgeva

1,07¢

0,45¢

0,20¢

1,717

10 =

Harju

-0,32¢

-0,09¢

3,15¢

2,738

11 =
Võru
-0,32¢
-0,74¢
5,75¢
4,695
12 =
Saare
1,88¢
2,28¢
0,75¢
4,910
13 =
Põlva
4,04¢
2,13¢
0,20¢
6,368
14 =
Valga
1,20¢
0,68¢
5,20¢
7,083
15 =
Lääne-Viru
-0,10¢
0,66¢
9,45¢
10,008

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.