Класация по области за 14 януари 2022г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Rapla

0,34¢

1,53¢

-19,40¢

-17,529

2 =

Ida-Viru

0,27¢

0,46¢

-11,30¢

-10,573

3 =

Tartu

-0,90¢

-1,81¢

-5,04¢

-7,745

4 =

Pärnu

-1,47¢

-2,66¢

-2,70¢

-6,825

5 =

Lääne

1,73¢

1,57¢

-9,67¢

-6,375

6 =

Järva

-0,64¢

-0,83¢

-4,80¢

-6,267

7 =

Viljandi

1,30¢

1,59¢

-4,80¢

-1,910

8 =

Hiiu

0,37¢

-0,13¢

0,00¢

0,233

9 =

Jõgeva

1,08¢

0,46¢

0,20¢

1,738

10 =

Harju

-0,32¢

-0,09¢

3,15¢

2,740

11 =
Võru
-0,29¢
-0,71¢
5,75¢
4,750
12 =
Saare
1,90¢
2,30¢
0,75¢
4,950
13 =
Põlva
4,06¢
2,14¢
0,20¢
6,395
14 =
Valga
1,22¢
0,70¢
5,20¢
7,120
15 =
Lääne-Viru
-0,09¢
0,67¢
9,45¢
10,025

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.