Класация по области за 15 септември 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-0,60¢

-2,67¢

-11,10¢

-14,367

2 =

Võru

-0,95¢

-1,43¢

-7,10¢

-9,482

3 =

Rapla

0,80¢

1,36¢

-8,10¢

-5,943

4 =

Tartu

-1,36¢

-1,31¢

-1,35¢

-4,029

5 =

Ida-Viru

-0,29¢

0,05¢

-2,10¢

-2,345

6 =

Põlva

-0,71¢

-0,41¢

-0,75¢

-1,877

7 =

Viljandi

0,70¢

-0,14¢

-2,10¢

-1,540

8 =

Hiiu

0,13¢

0,17¢

0,00¢

0,300

9 =

Jõgeva

0,73¢

0,37¢

-0,75¢

0,353

10 =

Lääne-Viru

0,53¢

0,56¢

-0,43¢

0,658

11 +1
Harju
0,32¢
0,64¢
1,81¢
2,773
12 +1
Pärnu
0,45¢
-0,13¢
2,56¢
2,876
13 -2
Saare
0,54¢
0,14¢
2,40¢
3,080
14 =
Järva
0,22¢
0,36¢
2,90¢
3,484
15 =
Lääne
0,34¢
0,78¢
2,40¢
3,515

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.