Класация по области за 11 април 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-2,02¢

-2,70¢

-7,70¢

-12,420

2 =

Tartu

-2,44¢

-1,36¢

-3,10¢

-6,896

3 +3

Rapla

0,03¢

0,34¢

0,00¢

0,371

4 +1

Võru

-0,48¢

0,42¢

0,85¢

0,790

5 +2

Ida-Viru

0,43¢

1,06¢

-0,58¢

0,921

6 -2

Harju

0,43¢

-0,09¢

0,75¢

1,092

7 -4

Viljandi

-0,96¢

0,78¢

1,30¢

1,120

8 =

Põlva

-0,41¢

0,80¢

1,85¢

2,236

9 +1

Jõgeva

1,03¢

0,22¢

1,30¢

2,556

10 -1

Hiiu

0,83¢

2,27¢

0,00¢

3,100

11 =
Lääne-Viru
1,75¢
0,08¢
2,97¢
4,800
12 +1
Pärnu
1,17¢
0,10¢
4,12¢
5,398
13 -1
Saare
1,22¢
1,92¢
2,85¢
5,990
14 =
Lääne
1,45¢
1,27¢
3,80¢
6,517
15 =
Järva
0,57¢
-0,11¢
6,30¢
6,761

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.