Класация по области за 7 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-3,80¢

-9,50¢

-8,50¢

-21,800

2 =

Põlva

-3,60¢

-5,21¢

1,40¢

-7,414

3 =

Võru

-2,06¢

0,38¢

-4,50¢

-6,180

4 =

Ida-Viru

-0,39¢

-0,04¢

-3,25¢

-3,672

5 =

Viljandi

-1,64¢

-2,50¢

0,50¢

-3,640

6 +1

Jõgeva

-0,93¢

-0,32¢

0,50¢

-0,756

7 -1

Hiiu

0,13¢

-0,87¢

0,00¢

-0,733

8 =

Tartu

-0,34¢

-0,09¢

0,41¢

-0,017

9 +1

Saare

0,66¢

0,60¢

0,50¢

1,760

10 -1

Pärnu

0,45¢

0,79¢

1,16¢

2,400

11 =
Rapla
1,26¢
1,64¢
0,00¢
2,900
12 =
Harju
0,99¢
1,09¢
1,56¢
3,633
13 =
Järva
-0,96¢
-0,84¢
5,50¢
3,704
14 =
Lääne-Viru
1,00¢
1,38¢
2,17¢
4,542
15 =
Lääne
0,81¢
1,00¢
3,00¢
4,813

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.