Класация по области за 2 март 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-3,58¢

-9,20¢

-8,00¢

-20,780

2 =

Põlva

-3,36¢

-5,00¢

1,90¢

-6,457

3 =

Ida-Viru

-0,42¢

0,05¢

-5,25¢

-5,620

4 =

Võru

-1,88¢

0,53¢

-4,00¢

-5,350

5 =

Viljandi

-2,08¢

-3,06¢

1,00¢

-4,140

6 =

Hiiu

-0,63¢

-1,90¢

0,00¢

-2,533

7 =

Rapla

-0,21¢

-1,71¢

0,00¢

-1,929

8 +7

Jõgeva

-0,68¢

-0,09¢

1,00¢

0,233

9 -1

Tartu

-0,25¢

0,00¢

0,90¢

0,644

10 -1

Saare

0,26¢

0,16¢

1,00¢

1,420

11 -1
Pärnu
0,32¢
0,63¢
1,66¢
2,602
12 -1
Lääne-Viru
0,12¢
0,32¢
2,67¢
3,100
13 -1
Harju
1,22¢
1,20¢
0,97¢
3,388
14 -1
Järva
-0,68¢
-0,54¢
6,00¢
4,784
15 -1
Lääne
1,04¢
1,28¢
3,50¢
5,815

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.