Класация по области за 26 февруари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Valga

-5,30¢

-8,90¢

-7,70¢

-21,900

2 =

Põlva

-4,34¢

-6,23¢

2,30¢

-8,271

3 =

Võru

-2,11¢

-0,08¢

-3,70¢

-5,890

4 =

Ida-Viru

-0,48¢

-0,10¢

-4,95¢

-5,531

5 =

Viljandi

-2,46¢

-3,81¢

1,30¢

-4,970

6 =

Rapla

-0,34¢

-1,51¢

0,00¢

-1,857

7 +1

Hiiu

-0,23¢

-1,60¢

0,00¢

-1,833

8 -1

Tartu

-0,19¢

-0,95¢

1,20¢

0,059

9 =

Pärnu

-0,30¢

0,15¢

1,80¢

1,650

10 =

Saare

0,40¢

0,32¢

1,30¢

2,020

11 =
Harju
1,31¢
1,25¢
0,85¢
3,417
12 =
Lääne-Viru
0,52¢
0,61¢
2,97¢
4,092
13 =
Järva
-0,62¢
-0,70¢
6,30¢
4,980
14 =
Lääne
0,86¢
1,00¢
3,80¢
5,663
15 =
Jõgeva
-1,36¢
8,26¢
1,30¢
8,200

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.