Класация по области за 20 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Valga

-0,10¢

-4,24¢

-6,70¢

-11,040

2 -1

Ida-Viru

-1,84¢

-2,66¢

-6,45¢

-10,950

3 +1

Saare

0,00¢

-1,84¢

-7,70¢

-9,540

4 -1

Põlva

-3,54¢

-3,96¢

2,25¢

-5,250

5 +1

Viljandi

-1,86¢

-5,69¢

2,30¢

-5,250

6 -1

Võru

-1,83¢

-3,03¢

0,70¢

-4,160

7 =

Tartu

-1,05¢

-0,81¢

1,50¢

-0,362

8 +1

Hiiu

1,07¢

-0,10¢

0,00¢

0,967

9 -1

Rapla

1,39¢

1,19¢

0,00¢

2,571

10 =

Pärnu

-0,14¢

0,52¢

2,66¢

3,042

11 =
Lääne-Viru
-0,48¢
-0,63¢
4,80¢
3,700
12 =
Lääne
-0,46¢
-0,14¢
4,80¢
4,193
13 +1
Jõgeva
1,23¢
1,52¢
2,30¢
5,056
14 -1
Harju
1,57¢
2,43¢
1,88¢
5,878
15 =
Järva
0,69¢
-0,77¢
7,30¢
7,217

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.