Класация по области за 14 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +1

Viljandi

-2,64¢

-6,42¢

-4,70¢

-13,760

2 +1

Valga

-3,30¢

-6,60¢

-3,70¢

-13,600

3 -2

Põlva

-4,73¢

-6,80¢

-1,75¢

-13,279

4 =

Ida-Viru

-3,61¢

-3,69¢

-3,45¢

-10,756

5 =

Võru

-3,81¢

-6,05¢

2,50¢

-7,360

6 =

Jõgeva

-0,94¢

-0,74¢

-4,70¢

-6,389

7 =

Rapla

-0,23¢

-1,23¢

0,00¢

-1,457

8 +3

Lääne

0,31¢

0,51¢

-2,20¢

-1,376

9 -1

Saare

0,50¢

0,66¢

-2,50¢

-1,340

10 =

Pärnu

-0,39¢

0,17¢

-0,82¢

-1,036

11 +1
Lääne-Viru
-0,97¢
-0,70¢
2,80¢
1,133
12 -3
Tartu
-0,55¢
-0,10¢
1,80¢
1,153
13 =
Hiiu
1,97¢
2,20¢
0,00¢
4,167
14 =
Harju
2,33¢
2,86¢
1,54¢
6,737
15 =
Järva
1,30¢
0,37¢
10,30¢
11,973

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.