Класация по области за 13 януари 2021г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

-4,57¢

-6,64¢

-1,40¢

-12,614

2 =

Viljandi

-2,40¢

-6,16¢

-4,00¢

-12,560

3 =

Valga

-3,00¢

-6,30¢

-3,00¢

-12,300

4 =

Ida-Viru

-3,33¢

-3,43¢

-2,75¢

-9,509

5 =

Võru

-3,65¢

-5,90¢

2,80¢

-6,750

6 +1

Jõgeva

-0,70¢

-0,50¢

-4,00¢

-5,200

7 -1

Rapla

-1,79¢

-2,93¢

0,00¢

-4,714

8 =

Saare

0,68¢

0,32¢

-4,00¢

-3,000

9 +1

Tartu

-0,60¢

-0,16¢

0,50¢

-0,259

10 -1

Pärnu

-0,23¢

0,28¢

-0,28¢

-0,235

11 +1
Lääne
0,59¢
0,74¢
-1,50¢
-0,168
12 -1
Lääne-Viru
-1,80¢
-1,63¢
3,50¢
0,075
13 =
Hiiu
2,23¢
2,50¢
0,00¢
4,733
14 =
Harju
2,45¢
2,82¢
1,43¢
6,706
15 =
Järva
0,27¢
-0,11¢
12,00¢
12,161

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.