Класация по области за 3 юни 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

-1,94¢

-2,93¢

0,00¢

-4,871

2 =

Jõgeva

-1,38¢

-2,07¢

0,00¢

-3,444

3 =

Tartu

-0,96¢

-1,65¢

0,00¢

-2,613

4 =

Järva

0,12¢

-0,60¢

0,00¢

-0,480

5 =

Pärnu

0,24¢

0,29¢

0,00¢

0,534

6 =

Valga

0,24¢

0,34¢

0,00¢

0,580

9 +1

Lääne

0,24¢

0,36¢

0,00¢

0,600

7 +1

Rapla

0,17¢

0,43¢

0,00¢

0,600

10 -3

Hiiu

0,40¢

0,20¢

0,00¢

0,600

8 +1

Saare

0,40¢

0,20¢

0,00¢

0,600

11 =
Lääne-Viru
0,20¢
0,44¢
0,00¢
0,636
12 =
Võru
0,27¢
0,40¢
0,00¢
0,667
13 =
Harju
0,33¢
0,50¢
0,00¢
0,829
14 =
Viljandi
0,24¢
0,60¢
0,00¢
0,840
15 =
Ida-Viru
0,30¢
0,60¢
0,00¢
0,900

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.