Класация по области за 26 март 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

-1,80¢

-1,13¢

0,00¢

-2,929

2 =

Jõgeva

-1,29¢

-1,46¢

0,00¢

-2,744

3 =

Tartu

-0,88¢

-0,56¢

0,00¢

-1,438

4 =

Järva

0,30¢

-0,74¢

0,00¢

-0,436

6 =

Hiiu

0,00¢

0,03¢

0,00¢

0,033

5 =

Saare

0,00¢

0,03¢

0,00¢

0,033

7 +1

Lääne

0,20¢

-0,04¢

0,00¢

0,160

8 -1

Lääne-Viru

0,25¢

-0,06¢

0,00¢

0,186

9 =

Rapla

0,29¢

-0,07¢

0,00¢

0,214

10 +1

Pärnu

0,43¢

-0,01¢

0,00¢

0,417

11 -1
Harju
0,29¢
0,13¢
0,00¢
0,421
12 =
Võru
0,22¢
0,84¢
0,00¢
1,067
13 =
Ida-Viru
0,35¢
0,77¢
0,00¢
1,117
14 =
Viljandi
0,40¢
0,99¢
0,00¢
1,390
15 =
Valga
0,20¢
1,56¢
0,00¢
1,760

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.