Класация по области за 21 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

2 =

Hiiu

0,00¢

-0,60¢

0,00¢

-0,600

1 =

Saare

0,00¢

-0,60¢

0,00¢

-0,600

3 =

Harju

-0,10¢

-0,21¢

0,00¢

-0,313

4 =

Võru

-0,07¢

-0,09¢

0,00¢

-0,156

5 =

Lääne

-0,06¢

-0,08¢

0,00¢

-0,140

6 +1

Rapla

-0,09¢

0,09¢

0,00¢

0,000

7 +2

Järva

-0,09¢

0,13¢

0,00¢

0,037

8 =

Pärnu

-0,08¢

0,13¢

0,00¢

0,049

9 -3

Ida-Viru

-0,05¢

0,11¢

0,00¢

0,064

10 +1

Lääne-Viru

-0,08¢

0,26¢

0,00¢

0,189

11 -1
Valga
-0,06¢
0,28¢
0,00¢
0,220
12 =
Tartu
0,26¢
0,12¢
0,00¢
0,379
13 =
Viljandi
-0,12¢
0,66¢
0,00¢
0,540
14 =
Põlva
0,53¢
0,07¢
0,00¢
0,600
15 =
Jõgeva
0,38¢
0,32¢
0,00¢
0,700

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.