Класация по области за 16 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

2 =

Hiiu

0,00¢

-0,90¢

0,00¢

-0,900

1 =

Saare

0,00¢

-0,90¢

0,00¢

-0,900

3 =

Harju

-0,10¢

-0,27¢

0,00¢

-0,370

4 +4

Rapla

-0,09¢

-0,10¢

0,00¢

-0,186

5 -1

Võru

-0,07¢

-0,11¢

0,00¢

-0,178

6 -1

Lääne

-0,06¢

-0,10¢

0,00¢

-0,160

7 -1

Lääne-Viru

-0,08¢

0,05¢

0,00¢

-0,030

8 -1

Valga

-0,06¢

0,06¢

0,00¢

0,000

9 =

Ida-Viru

-0,06¢

0,15¢

0,00¢

0,093

10 +1

Järva

-0,09¢

0,34¢

0,00¢

0,246

11 -1
Pärnu
-0,08¢
0,34¢
0,00¢
0,264
12 +1
Viljandi
-0,12¢
0,60¢
0,00¢
0,480
13 -1
Jõgeva
0,36¢
0,13¢
0,00¢
0,489
14 =
Tartu
0,24¢
0,43¢
0,00¢
0,671
15 =
Põlva
0,50¢
0,27¢
0,00¢
0,771

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.