Класация по области за 15 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

2 =

Hiiu

0,00¢

-1,00¢

0,00¢

-1,000

1 =

Saare

0,00¢

-1,00¢

0,00¢

-1,000

3 =

Harju

-0,10¢

-0,23¢

0,00¢

-0,331

4 =

Võru

-0,07¢

-0,13¢

0,00¢

-0,200

5 =

Lääne

-0,06¢

-0,12¢

0,00¢

-0,180

6 +1

Lääne-Viru

-0,08¢

-0,06¢

0,00¢

-0,139

7 -1

Valga

-0,06¢

-0,04¢

0,00¢

-0,100

8 =

Rapla

-0,09¢

0,09¢

0,00¢

0,000

9 =

Ida-Viru

-0,06¢

0,15¢

0,00¢

0,097

10 +2

Pärnu

-0,08¢

0,25¢

0,00¢

0,170

11 -1
Järva
-0,09¢
0,31¢
0,00¢
0,219
12 -1
Jõgeva
0,36¢
0,01¢
0,00¢
0,367
13 =
Viljandi
-0,12¢
0,54¢
0,00¢
0,420
14 =
Tartu
0,24¢
0,34¢
0,00¢
0,576
15 =
Põlva
0,50¢
0,19¢
0,00¢
0,686

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.