Класация по области за 14 февруари 2020г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

2 =

Hiiu

0,00¢

-0,97¢

0,00¢

-0,967

1 =

Saare

0,00¢

-0,97¢

0,00¢

-0,967

3 =

Harju

-0,10¢

-0,23¢

0,00¢

-0,326

4 =

Võru

-0,07¢

-0,11¢

0,00¢

-0,178

5 =

Lääne

-0,06¢

-0,10¢

0,00¢

-0,160

6 =

Valga

-0,06¢

-0,04¢

0,00¢

-0,100

7 =

Lääne-Viru

-0,08¢

0,05¢

0,00¢

-0,020

8 =

Rapla

-0,09¢

0,07¢

0,00¢

-0,014

9 =

Ida-Viru

-0,06¢

0,15¢

0,00¢

0,092

10 =

Järva

-0,09¢

0,30¢

0,00¢

0,210

11 =
Jõgeva
0,33¢
-0,02¢
0,00¢
0,311
12 +3
Pärnu
-0,08¢
0,45¢
0,00¢
0,375
13 -1
Viljandi
-0,12¢
0,54¢
0,00¢
0,420
14 -1
Tartu
0,22¢
0,31¢
0,00¢
0,526
15 -1
Põlva
0,47¢
0,14¢
0,00¢
0,614

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.