Класация по области за 12 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

-1,10¢

-0,73¢

0,00¢

-1,829

2 +1

Jõgeva

-0,50¢

-0,64¢

0,00¢

-1,144

3 -1

Valga

-0,56¢

-0,14¢

0,00¢

-0,700

4 +1

Tartu

-0,41¢

-0,18¢

0,00¢

-0,589

5 -1

Pärnu

-0,36¢

0,35¢

0,00¢

-0,003

8 -1

Järva

-0,07¢

-0,05¢

0,00¢

0,000

6 +4

Viljandi

0,02¢

0,21¢

0,00¢

0,000

10 -1

Hiiu

0,50¢

-0,27¢

0,00¢

0,000

9 -1

Lääne

1,00¢

0,66¢

0,00¢

0,000

7 -1

Rapla

-0,20¢

0,07¢

0,00¢

0,000

11 =
Harju
0,21¢
-0,14¢
0,00¢
0,068
12 +1
Ida-Viru
0,13¢
0,40¢
0,00¢
0,525
13 -1
Lääne-Viru
0,08¢
0,59¢
0,00¢
0,666
14 =
Võru
0,18¢
0,58¢
0,00¢
0,756
15 =
Saare
0,50¢
0,70¢
0,00¢
1,200

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.