Класация по области за 11 септември 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Põlva

-0,69¢

-0,39¢

0,00¢

-1,071

2 =

Valga

-0,56¢

-0,18¢

0,00¢

-0,740

3 =

Jõgeva

-0,18¢

-0,40¢

0,00¢

-0,578

4 =

Pärnu

-0,38¢

0,27¢

0,00¢

-0,109

5 +1

Tartu

-0,17¢

0,11¢

0,00¢

-0,063

7 +1

Järva

-0,09¢

0,04¢

0,00¢

0,000

10 +1

Viljandi

-0,02¢

0,17¢

0,00¢

0,000

9 +1

Hiiu

0,50¢

-0,27¢

0,00¢

0,000

8 +1

Lääne

1,00¢

0,62¢

0,00¢

0,000

6 +1

Rapla

-0,21¢

0,04¢

0,00¢

0,000

11 -6
Harju
0,18¢
-0,17¢
0,00¢
0,013
12 =
Lääne-Viru
0,05¢
0,52¢
0,00¢
0,568
13 =
Ida-Viru
0,10¢
0,54¢
0,00¢
0,638
14 =
Võru
0,16¢
0,56¢
0,00¢
0,711
15 =
Saare
0,50¢
0,63¢
0,00¢
1,133

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.