Класация по области за 24 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +2

Põlva

-0,34¢

-0,43¢

0,00¢

-0,771

2 =

Jõgeva

-0,38¢

-0,30¢

0,00¢

-0,678

3 -2

Saare

-0,20¢

-0,33¢

0,00¢

-0,533

4 +1

Tartu

-0,11¢

-0,20¢

0,00¢

-0,311

7 +1

Järva

0,18¢

0,08¢

0,00¢

0,000

5 +6

Viljandi

0,20¢

0,34¢

0,00¢

0,000

9 +1

Hiiu

-0,20¢

-0,37¢

0,00¢

0,000

8 +1

Lääne

0,04¢

0,06¢

0,00¢

0,000

6 +1

Rapla

0,26¢

0,24¢

0,00¢

0,000

10 -6

Harju

-0,00¢

0,04¢

0,00¢

0,035

11 -5
Võru
0,04¢
0,06¢
0,00¢
0,100
12 =
Lääne-Viru
0,10¢
0,18¢
0,00¢
0,282
13 =
Valga
0,34¢
0,06¢
0,00¢
0,400
14 +1
Ida-Viru
0,23¢
0,42¢
0,00¢
0,644
15 -1
Pärnu
0,38¢
0,27¢
0,00¢
0,646

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.