Класация по области за 23 май 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 =

Saare

-0,23¢

-0,37¢

0,00¢

-0,600

2 +2

Jõgeva

-0,19¢

-0,12¢

0,00¢

-0,311

3 +9

Põlva

-0,07¢

-0,16¢

0,00¢

-0,229

4 -2

Harju

-0,06¢

-0,05¢

0,00¢

-0,109

5 +6

Tartu

0,02¢

-0,06¢

0,00¢

-0,047

6 -3

Võru

0,00¢

-0,01¢

0,00¢

-0,011

7 -2

Rapla

0,21¢

0,19¢

0,00¢

0,000

8 -2

Järva

0,14¢

0,13¢

0,00¢

0,000

11 -2
Viljandi
0,14¢
0,26¢
0,00¢
0,000

10 -2

Hiiu

-0,23¢

-0,43¢

0,00¢

0,000

9 -2

Lääne

0,00¢

0,00¢

0,00¢

0,000

12 -2
Lääne-Viru
0,06¢
0,12¢
0,00¢
0,177
13 =
Valga
0,30¢
0,00¢
0,00¢
0,300
14 =
Pärnu
0,32¢
0,09¢
0,00¢
0,412
15 =
Ida-Viru
0,17¢
0,34¢
0,00¢
0,503

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.