Класация по области за 12 януари 2019г.

Класация според цените на горивата във всички бензиностанции в Естония

Място Област Бензин Дизел Газ Общ резултат

1 +12

Ida-Viru

0,14¢

-0,46¢

0,00¢

-0,320

13 -5
Pärnu
-1,61¢
-0,47¢
0,00¢
0,000

9 -5

Hiiu

9,30¢

-0,10¢

0,00¢

0,000

6 -5

Saare

9,30¢

3,50¢

0,00¢

0,000

2 +7

Jõgeva

-3,13¢

1,03¢

0,00¢

0,000

10 -5

Valga

-0,83¢

-0,63¢

0,00¢

0,000

7 -5

Lääne

-0,83¢

-0,97¢

0,00¢

0,000

3 +7

Võru

0,95¢

1,25¢

0,00¢

0,000

11 -5
Põlva
-4,90¢
0,10¢
0,00¢
0,000

4 +7

Rapla

-1,03¢

1,03¢

0,00¢

0,000

5 +7

Järva

-2,38¢

0,06¢

0,00¢

0,000

12 -5
Viljandi
-0,93¢
0,37¢
0,00¢
0,000

8 -5

Lääne-Viru

-0,93¢

0,82¢

0,00¢

0,000

14 =
Harju
1,22¢
0,13¢
0,00¢
1,352
15 =
Tartu
-0,88¢
-0,05¢
3,00¢
2,068

  1. Участват всички бензиностанции (дори и тези с приблизителни цени)
  2. Участват само основните горива - бензин А95, дизел и пропан-бутан
  3. Взима се разликата между средната цена за страната и горивата в дадената бензиностанция. Разликите се сумират по области и се разделя на броя на бензиностанциите. Така за всяка област се изчислява колко стотинки е средната разлика спрямо средната цена за страната.
  4. Общия резултат е сума от разликите на отделните горива. Класирането се осъществява по общия резултат за всяка област
  5. Класирането се презчислява всеки час ! Ако забележите грешни цени - съобщете ни повече актуални цени и ще направите класацията още по-точно.